Giáo dục thần học người Thượng

Trường Cao đẳng Kinh thánh Baptist Fruitland cung cấp các lớp học cho sinh viên người Thượng tại các cơ sở vệ tinh trên khắp Bắc Carolina.

Cao đẳng Kinh thánh Baptist Fruitland

Tài nguyên sinh viên

Địa điểm

Southside Baptist Church
1001 Greenhaven Dr, Greensboro, NC 27406

  • Văn phòng khuôn viên trường & buổi họp mặt hàng quý dành cho sinh viên
  • Campus office & quarterly gathering place for the student body
  • Rev. Dr Howard McNeill (336) 963-0041

Rankin Baptist Church, Greensboro 3317 Summit Ave Greensboro, NC 27405

  • Greensboro Training Location meets weekly on Saturday afternoons
  • Rev. Jeff Scronce (336) 621-3343

Eastway Baptist Church, Charlotte 2749 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205

  • Charlotte training location meets weekly on Saturday morning
  • Rev. Johnny Helms (704) 535-6531

Giấy chứng nhận trong Bộ Kitô giáo

Fruitland cung cấp chương trình chứng chỉ cho những ai cảm thấy được kêu gọi vào chức vụ của Chúa và muốn chia sẻ tin mừng Phúc Âm với mọi người trên khắp thế giới.

giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Fruitland bao gồm những người yêu Chúa, yêu mục vụ và yêu thương sinh viên.

K'Them

Giáo sư

Simon Touprong

Giáo sư